SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دلار ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دلار ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دلار ') OR (`po`.`tags` LIKE 'دلار ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۴ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 25 /
/ 11 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دلار '


انتشار 14 دی 1395
بدون دیدگاه

کرکره صرافی‌ها برای انجام معاملات در بازار آزاد امروز ارز، بالا رفته و معاملات آغاز شده؛ اما هم اکنون در همین ساعات ابتدایی،تابلوی صرافی‌ها نرخ دلار را ۳۹۸۱تومان نشان می‌دهد. ...