SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دربی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دربی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دربی') OR (`po`.`tags` LIKE 'دربی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
2019 January 23 /
/ 17 جماد أول 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دربی'


انتشار 21 شهریور 1396
بدون دیدگاه

کمپینی در فضای مجازی شکل گرفته است که بانوان و زنان از آقایان درخواست کرده اند که برای تماشای دربی به ورزشگاه نروند! ...

انتشار 29 اردیبهشت 1395
4 دیدگاه

این نخستین بار نیست که بانوان با پوشش مردانه به ورزشگاه آزادی می‌روند، برخی از آن‌ها شناسایی می‌شوند و برخی دیگر هم موفق می‌شوند از گیت‌ها رد شوند. ...

انتشار 29 فروردین 1395
بدون دیدگاه

بعد از شکست استقلال در دربی

از دیروز هواداران زیاد به صفحه حیدری رفتند و از او تشکر کردند که حداقل از هواداران عذرخواهی کرد. خیلی از آنها برای حیدری نوشتند که از تعویض او شوکه شده بودند. ...