SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دانشگاه آزاد ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دانشگاه آزاد ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دانشگاه آزاد ') OR (`po`.`tags` LIKE 'دانشگاه آزاد ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
2020 March 30 /
/ 6 شعبان 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دانشگاه آزاد '


انتشار 15 خرداد 1395
بدون دیدگاه

تشکل انصار الزهرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول به مناسبت شهادت مدافع حرم دزفولی پیام تسلیتی را صادر نمود. ...

انتشار 28 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دزفول گفت: اگر کسی می خواهد به دز و کارون دست درازی کند و در مسیر آنها تغییر ایجاد کند، ما دانشگاهی ها و مسئولان هستیم که باید در این زمینه هشدار دهیم. ...