SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,حمیدرضا آشنا,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'حمیدرضا آشنا,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,حمیدرضا آشنا') OR (`po`.`tags` LIKE 'حمیدرضا آشنا')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
2019 August 21 /
/ 20 ذو الحجة 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'حمیدرضا آشنا'


انتشار 13 فروردین 1395
بدون دیدگاه

فرمانده پایگاه چهارم شکاری دزفول گفت: با اتمام زمان بازدید از نمایشگاه هوایی پایگاه چهارم شکاری دزفول آمار بازدید کنندگان این نمایشگاه به ۱۸۰ هزار نفر رسید. ...