SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,حضور زنان در ورزشگاه,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'حضور زنان در ورزشگاه,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,حضور زنان در ورزشگاه') OR (`po`.`tags` LIKE 'حضور زنان در ورزشگاه')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
2018 August 18 /
/ 7 ذو الحجة 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'حضور زنان در ورزشگاه'


انتشار 21 شهریور 1396
بدون دیدگاه

کمپینی در فضای مجازی شکل گرفته است که بانوان و زنان از آقایان درخواست کرده اند که برای تماشای دربی به ورزشگاه نروند! ...