SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,حبیب الله اصفی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'حبیب الله اصفی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,حبیب الله اصفی') OR (`po`.`tags` LIKE 'حبیب الله اصفی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
2020 April 06 /
/ 13 شعبان 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'حبیب الله اصفی'


انتشار 31 مرداد 1395
16 دیدگاه

جدال مدیران، فرار سرمایه از خوزستان

پروژه عظیم تفریحی تجاری برج طاووس در شهر دزفول در آستانه ورود سرمایه میلیاردی از سوی سرمایه گذار خارجی برای چندمین بار متوقف شد. گفتنی است اختلافات ما بین اعضای شورای شهر و شهرداری دزفول باعث شده تا روند اجرایی یکی از بزرگ ترین پروژه های اقتصادی خوزستان متوقف ...