SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,حامد همایون,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'حامد همایون,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,حامد همایون') OR (`po`.`tags` LIKE 'حامد همایون')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
2019 January 23 /
/ 17 جماد أول 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'حامد همایون'


انتشار 21 شهریور 1396
بدون دیدگاه

حامد همایون که تنها یک آلبوم موسیقی منتشر کرده، طی پنج ماه بیش از ۲۳۰ کنسرت برگزار کرده است؛ یعنی این خواننده به طور متوسط در هر ماه ۴۵ بار روی صخنه رفته است! ...