SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,جهارم خرداد,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'جهارم خرداد,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,جهارم خرداد') OR (`po`.`tags` LIKE 'جهارم خرداد')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۵ آبان ۱۳۹۹
2020 October 26 /
/ 10 ربيع أول 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'جهارم خرداد'


انتشار 04 خرداد 1396
بدون دیدگاه

«بلد الصواریخ» یا شهر موشک‎ها عنوانی بود که عراقی‎ها در طول جنگ تحمیلی به دزفول داده بودند؛ این شهر در مقاومت هشت ساله بارها و بارها مورد حمله موشک‌های ۹ و ۱۲ متری قرار گرفت. اما آیا شما می‌دانید ماجرای الف ـ دزفول چیست؟ ...