SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,جاده محمد جعفر طیار,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'جاده محمد جعفر طیار,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,جاده محمد جعفر طیار') OR (`po`.`tags` LIKE 'جاده محمد جعفر طیار')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 April 25 /
/ 10 شعبان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'جاده محمد جعفر طیار'


انتشار 05 فروردین 1396
4 دیدگاه

معاون عمرانی فرماندار ویژه شهرستان دزفول خبر داد:

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) معاون عمرانی فرماندار ویژه شهرستان دزفول از آغاز عملیات بهسازی و تعریض جاده محمد بن جعفر طیار بعد از تعطیلات نوروزی خبر داد. ...