SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,بودجه سال ۹۶,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'بودجه سال ۹۶,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,بودجه سال ۹۶') OR (`po`.`tags` LIKE 'بودجه سال ۹۶')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۵ آبان ۱۳۹۹
2020 October 26 /
/ 10 ربيع أول 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'بودجه سال ۹۶'


انتشار 06 بهمن 1395
بدون دیدگاه

در جلسه تقدیم بودجه پیشنهادی سال ۹۶ شهرداری دزفول به شورای اسلامی شهر مطرح شد؛

شهردار دزفول در جلسه تقدیم بودجه پیشنهادی سال ۹۶ شهرداری دزفول به شورای اسلامی شهر، بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی پیشنهاد داد‌. ...

انتشار 05 آذر 1395
بدون دیدگاه

آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد. ...