SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,بهنام رجبی فرد,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'بهنام رجبی فرد,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,بهنام رجبی فرد') OR (`po`.`tags` LIKE 'بهنام رجبی فرد')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
2020 September 18 /
/ 1 صفر 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'بهنام رجبی فرد'


انتشار 25 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

موفقیتی دیگر در صنعت آی تی برای دزفول

دو برادر دزفولی یکی ۲۲ ساله و دیگری ۱۶ ساله خالق استارت‌آپ تارینو به نشانی tarino.ir هستند. بهنام و محمد رجبی‌فرد ۹ سال است که در کنار یکدیگر طراحی وب انجام می‌دهند. بهنام برادر بزرگ‌تر است و محمد برادر کوچک. محمد از ۹ سالگی و زمانی که در پایه سوم دبستان تحصی ...