SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,بهاره رهنما,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'بهاره رهنما,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,بهاره رهنما') OR (`po`.`tags` LIKE 'بهاره رهنما')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۴ فروردین ۱۳۹۸
2019 March 24 /
/ 18 رجب 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'بهاره رهنما'


انتشار 26 شهریور 1396
بدون دیدگاه

بهاره رهنما بازیگر 43 ساله به همراه همسرش در افتتاحیه باشگاه انرژی شرکت کردند. ...

انتشار 03 مهر 1395
بدون دیدگاه

بهاره رهنما بازیگر کشورمان با انتشار توئیتی جنجالی باعث بوجود آمدن حاشیه های مختلفی شده است. ...