SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,بسیج,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'بسیج,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,بسیج') OR (`po`.`tags` LIKE 'بسیج')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
2018 February 25 /
/ 10 جماد ثاني 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'بسیج'


انتشار 08 شهریور 1396
بدون دیدگاه

کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، کانون نمونه استان خوزستان در سال ۱۳۹۵ شد. ...

انتشار 07 آذر 1395
بدون دیدگاه

فرمانده سپاه ناحیه دزفول گفت:فرهنگ و تفکر بسیجی در ایران فراتر از نژاد و قوم حاکمیت می کند که این امر موجب انسجام و وحدت ملی در کشور شده است. ...