SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,برف,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'برف,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,برف') OR (`po`.`tags` LIKE 'برف')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
2019 May 19 /
/ 15 رمضان 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'برف'


انتشار 17 دی 1396
بدون دیدگاه

بخشدار شهیون دزفول خبر داد:

بخشدار شهیون دزفول از بارش نیم متری برف در ارتفاعات کوهستانی سالند در بخش شهیون دزفول خبر داد. ...

انتشار 09 بهمن 1395
بدون دیدگاه

ارتش برای امداد رسانی به مردم گرفتار شده در برف استان کرمانشاه خودروهای رزمی ازجمله تانک اعزام کرد. ...