SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,انتخاب شورا,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'انتخاب شورا,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,انتخاب شورا') OR (`po`.`tags` LIKE 'انتخاب شورا')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
2019 January 23 /
/ 17 جماد أول 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'انتخاب شورا'


انتشار 25 اردیبهشت 1396
2 دیدگاه

من که هیچ کدام از آن شعارهای چسبیده به در و دیوارت را باور نکرده ام. اما خداییش به تندیس ها و درخت ها و تابلوهای متعدد کوچه و گذر و خیابان، رحم نمی کنی ، به تمثال شهدا رحم کن. راهشان را نمی روی، پایت را روی عکسشان مگذار. ...