SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,امام علی (ع),%') OR (`po`.`tags` LIKE 'امام علی (ع),%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,امام علی (ع)') OR (`po`.`tags` LIKE 'امام علی (ع)')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 23 /
/ 9 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'امام علی (ع)'


انتشار 24 فروردین 1396
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) مراسم میلاد امام علی (ع) در زورخانه شهداء شهرستان دزفول با حضور مسئولین ، شیفتگان و دلدادگان امام علی (ع) و دوستداران ورزش باستانی برگزار شد. ...