SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,افتتاح مجتمع ورزشی ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'افتتاح مجتمع ورزشی ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,افتتاح مجتمع ورزشی ') OR (`po`.`tags` LIKE 'افتتاح مجتمع ورزشی ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 27 /
/ 13 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'افتتاح مجتمع ورزشی '


انتشار 26 آذر 1395
بدون دیدگاه

با حضور استاندار خوزستان و مسئولان کشوری و استاني مجتمع بزرگ ورزشی زنده یاد حاج کاظم ریسمانسنج در دزفول افتتاح شد. ...

انتشار 26 آذر 1395
بدون دیدگاه

مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان:

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: 30 درصد از مدارس خوزستان نیازمند بازسازی مجدد هستند. ...

انتشار 26 آذر 1395
بدون دیدگاه

رئیس اداره آموزش وپرورش دزفول گفت: حدود 50 درصد از مدارس دزفول فرسوده شده اند ونیازمند بازسازی و بهسازي فوری هستند. ...