SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,استیضاح شهردار,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'استیضاح شهردار,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,استیضاح شهردار') OR (`po`.`tags` LIKE 'استیضاح شهردار')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۵ آبان ۱۳۹۹
2020 October 26 /
/ 10 ربيع أول 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'استیضاح شهردار'


انتشار 20 تیر 1395
5 دیدگاه

این رسانه، اعضای شورای شهر و دیگر مدیران شهرستان را به چالش انتشار فیش حقوقی و همچنین اعلام اموال، دارایی ها و درآمد خود دعوت می کند، اگر مرد عمل به تکلیف هستید بسم الله ...

انتشار 14 تیر 1395
4 دیدگاه

نقدی بر بداخلاقی های روز استیضاح

سخن ما با بداخلاقی هایی است که روز استیضاح صورت می گیرد. جلسه استیضاح شهردار قرار نبود که به جلسه درگیریهای شورا شهریها با خود تبدیل گردد! و یا اینکه بیان عباراتی که "فردا افشا می کنم"، "اداره اطلاعات پایش در برخی پرونده های اشخاص باز می شود" و.... ...

انتشار 14 تیر 1395
بدون دیدگاه

کسانی در شورای شهر دزفول هستند که متاسفانه همه چیز را فدای امیال سیاسی خود کرده و بدون توجه به فرمایشات رهبری، به راحتی به دیگران برچسب‌های ناپسند منتسب می کنند ...

انتشار 09 تیر 1395
بدون دیدگاه

برخی با طرح موضوعات جنجالی و بعضا پوپولیستی سعی دارند نظر مخاطبان رسانه ها و شبکه های مجازی را معطوف خود کنند ...

انتشار 08 تیر 1395
بدون دیدگاه

برخی دستگاه ها که قصد دارند وظایف قانونی خودرا انجام دهند باید حتما در فضای دوستانه و صمیمی این کار را انجام دهند ...