SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,احمدي نژاد,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'احمدي نژاد,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,احمدي نژاد') OR (`po`.`tags` LIKE 'احمدي نژاد')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۴ خرداد ۱۳۹۶
2017 May 25 /
/ 29 شعبان 1438
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'احمدي نژاد'


انتشار 27 فروردین 1396
5 دیدگاه

پس از آنکه در ایام اصلاحات، اصلاح‌طلبان و حامیانشان، در همه موارد، رأی خود را بر سر سایرین می‌کوفتند، انتخابات شورای شهر دوم تهران که با برد اصولگرایان همراه بود، به مثابه نفسی تازه بود برای اصولگرایان. ...

انتشار 12 بهمن 1395
بدون دیدگاه

رویه جنگ طلبانه و اولویت دادن ترامپ به آمریکا، به زودی این کشور را منزوی خواهد کرد. این انزوا با مکزیک شروع خواهد شد و درست مثل احمدی نژاد که با اقدامات مختلف شروع کرد و در نهایت ایران را وارد انزوای بین المللی کرد. ...