SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,احمد زارعی ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'احمد زارعی ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,احمد زارعی ') OR (`po`.`tags` LIKE 'احمد زارعی ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۶ آبان ۱۳۹۹
2020 October 27 /
/ 11 ربيع أول 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'احمد زارعی '


انتشار 28 مهر 1395
بدون دیدگاه

مدیر جهاد کشاورزی دزفول از وقوع 9 مورد حادثه غیرمترقبه در بخش کشاورزی این شهرستان در سال گذشته و با خسارتی بالغ بر دو هزار و 560 میلیارد ريال خبرداد. ...

انتشار 02 شهریور 1395
بدون دیدگاه

مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: روستائیان ما و به ویژه کشاورزان و دامداران بازیچه این توسعه های شهری و تبدیل روستا به شهر شده اند. ...

انتشار 01 تیر 1395
بدون دیدگاه

مدیر جهادکشاورزی دزفول گفت: با تامین و ارائه برخی تسهیلات امکان تغییر گلخانه های سنتی دزفول به گلخانه صنعتی و ایجاد گلخانه های جديد فراهم شد. ...

انتشار 01 تیر 1395
بدون دیدگاه

مدیر جهادکشاورزی دزفول گفت: کشاورزان دزفولی توانستند با تولید 165 هزار تن محصول گندم و رشد 20 درصدی تولید این محصول یک اقدام بی سابقه انجام دهند. ...