SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,آیفون 7 ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'آیفون 7 ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,آیفون 7 ') OR (`po`.`tags` LIKE 'آیفون 7 ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۶ آبان ۱۳۹۹
2020 October 27 /
/ 11 ربيع أول 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'آیفون 7 '


انتشار 29 شهریور 1395
بدون دیدگاه

ورود آیفون ۷ به ایران روز گذشته در شرایطی صورت گرفت که قیمت‌های موجود دارای حبابی به ...