SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%, نوسازی مدارس,%') OR (`po`.`tags` LIKE ' نوسازی مدارس,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%, نوسازی مدارس') OR (`po`.`tags` LIKE ' نوسازی مدارس')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
2020 May 30 /
/ 8 شوال 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب ' نوسازی مدارس'


انتشار 11 خرداد 1395
2 دیدگاه

رئیس اداره آموزش و پرورش دزفول خبر داد:

رئیس اداره آموزش و پرورش دزفول گفت: یک خانواده دزفولی ساکن تهران اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان برای ساخت مدرسه در دزفول را به آموزش و پرورش اهدا کردند. ...