SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%, معاون عمرانی فرماندار ویژه شهرستان دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE ' معاون عمرانی فرماندار ویژه شهرستان دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%, معاون عمرانی فرماندار ویژه شهرستان دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE ' معاون عمرانی فرماندار ویژه شهرستان دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
2018 June 18 /
/ 5 شوال 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب ' معاون عمرانی فرماندار ویژه شهرستان دزفول'


انتشار 05 فروردین 1396
4 دیدگاه

معاون عمرانی فرماندار ویژه شهرستان دزفول خبر داد:

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) معاون عمرانی فرماندار ویژه شهرستان دزفول از آغاز عملیات بهسازی و تعریض جاده محمد بن جعفر طیار بعد از تعطیلات نوروزی خبر داد. ...