SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%, جواد خیابانی,%') OR (`po`.`tags` LIKE ' جواد خیابانی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%, جواد خیابانی') OR (`po`.`tags` LIKE ' جواد خیابانی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
2020 April 01 /
/ 8 شعبان 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب ' جواد خیابانی'


انتشار 26 خرداد 1396
بدون دیدگاه

مازیار فلاحی خواننده پاپ به انتقاد از نحوه گزارش کردن جواد خیابانی پرداخت! ...